Projecten

Wij helpen en ontzorgen u graag bij uw gehele project. Van een creatief idee tot bouwtekeningen, tot de aanvraag van een vergunning tot aan de oplevering, Real Progress ondersteunt u tijdens het hele traject.

Real Progress maakt een overzichtelijke, duidelijke offerte, waarin geen twijfel bestaat over de kosten en houdt zich aan dit bedrag. In overleg met de opdrachtgever wordt een start- en einddatum besproken. De vakmensen van Real Progress gaan aan de slag en u zult verteld staan van het resultaat!

Van idee tot vergunningsaanvraag de Real Progress helpt

Het gehele traject van idee tot vergunningsaanvraag helpen en ondersteunen wij u. Denk aan:

  • Bouwtekeningen
  • Bestektekeningen
  • Brandweervoorschriften
  • Bouwbesluit Gemeentelijk bestemmingsplan
  • En alles wat u meer tegen komt

Programma van Eisen

Uw idee en uitgangspunten worden samengevat in een Programma van Eisen. Dit document is een duidelijke vertaling van de wensen, eisen, bedrijfsorganisatie/-processen en de toekomstvisie waarmee het ontwerpteam aan de slag kan gaan.

  • Wat verwacht u?
  • Wat is uw doel?
  • Welke eisen stelt u?

Bouwvergunningen

Als uw plannen uitgewerkt zijn kunt u een bouwaanvraag indienen bij de gemeente. Een bouProjectenwaanvraag is een volledige beschrijving van een te maken bouwwerk, inclusief de materiaalkeuze, de uitvoeringsvoorwaarden, de opleveringsdatum en de prijs met alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn. Het bouwbestek kan met de bestektekeningen de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Kleine objecten die vergunningsvrij gebouwd mogen worden (klein tuinhuisje, afscheiding, kleine dakkapel aan achterkant, etc.) zijn hiervan uitgesloten. Uiteraard verzorgt Real Progress bouwbegeleiding de aanvraag bij de gemeente voor u!

Aan welke voorwaarden toetst de gemeente uw bouwaanvraag?

Een bouwwerk volgens de lichte bouwvergunningplicht wordt door de gemeente getoetst aan het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, de welstandsnota en de constructieve veiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Een bouwwerk met reguliere vergunningsplicht wordt getoetst aan de gehele gemeentelijke bouwverordening, alle eisen uit het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en de welstand. Bij deze procedure is een advies van de welstandscommissie verplicht.